سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران: گروسی مراقب باشد


بر اساس گزارشات جام جم آنلاینبهروز کمالوندی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: واضح است که اگر مشکل فنی وجود دارد، باید در چارچوب وظایف آژانس به صورت تخصصی ارائه و از کانال ها و سازوکارهای معمول آژانس پیگیری شود. بدیهی است که اینجا عرصه چنین تعاملات رسانه ای نیست.

وی ادامه داد: از مدیرکل آژانس به عنوان رئیس یک نهاد حقوقی بین‌المللی انتظار می‌رود از اظهارات و مواضع سیاسی فاصله بگیرد و مشتاق باشد که با اظهارات خود روابط بین اعضای آژانس را پیچیده نکند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: بدون تردید برخی اظهارات و مواضع غیرسازنده سیاسی اوضاع را پیچیده خواهد کرد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیراً در گفتگو با رسانه های غربی در مورد موضع سیاسی خود در قبال مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت کرد که باعث تعجب افکار عمومی به ویژه در ایران شد.

اظهارات مدیرکل آژانس پس از سفر وی به سرزمین های اشغالی آشکارتر شد.