سایه عادات غلط بر غده تیروئید
اگرچه غده تیروئید کوچک است، اما بسیاری از فرآیندها را کنترل می کند. هنگامی که غده تیروئید شما به درستی کار نمی کند، ممکن است متوجه تغییرات ناخوشایند، از جمله نوسانات وزن ناگهانی، تغییرات خلقی، مشکلات پوستی و برخی دیگر از مشکلات سلامتی شوید. در اینجا برخی از عادات بدی که می توانند بر غده تیروئید شما تأثیر بگذارند آورده شده است.