سازگاری آخرین ابرماه در سال ۲۰۲۲ با بارش شهابی


گزارش کردن جام جم آنلاین، ماه کامل بعدی و آخرین ابرماه سال، عصر روز پنجشنبه ۱۱ آگوست (۲۰ مرداد) در آسمان ظاهر می شود.

همچنین به عنوان ماه خاویاری شناخته می شود و در ساعت ۹:۳۶ عصر به وقت شرقی به اوج خود می رسد.

به گفته ناسا، اصطلاح ماه خاویاری از قبایل بومی آمریکایی آلگونکوین گرفته شده است که خاطرنشان کردند ماهیان خاویاری در این زمان از سال راحت‌تر صید می‌شوند.

اگر ماه کامل را ابر ماه در نظر بگیریم، آنگاه این ماه کامل آخرین ابرماه در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. ابرماه زمانی اتفاق می‌افتد که ماه کامل با حضیض منطبق باشد. ابرماه می تواند ۱۴ تا ۳۰ درصد درخشان تر از ماه کامل در اوج خود ظاهر شود.

ماه خاویاری می‌تواند بر سایر فعالیت‌های تماشای آسمان تأثیر بگذارد. اوج ماه کامل در ۱۱ آگوست مصادف با بارش شهابی Perseid است که یکی از بهترین بارش های شهابی سال محسوب می شود. این شهاب سنگ در ۱۳ آگوست (۲۲ مرداد) به اوج خود می رسد اما تا ۱ سپتامبر (۱۰ شهریور) فعال خواهد بود.

منبع: فارس