ساختار واقعی را ببینیدامیرعلی اکبری مبارز حرفه ای هنرهای رزمی مختلط در سومین مبارزه خود در مسابقات قهرمانی ONE در نبردی خونین مقابل مبارز ایتالیایی مائورو سیرلی پیروز شد.

امیرعلی اکبری رزمی کار ترکیبی سنگین وزن این مبارزه را در سنگاپور برگزار کرد. امیرعلی اکبری در پایان دور دوم مبارزه، مائورو سیرلی از ایتالیا را حذف فنی کرد. به این ترتیب علی اکبری موفق شد اولین برد خود را در مسابقات قهرمانی ONE کسب کند.

تعداد بازدید: ۱۵