روی لبه تیغ راه می رود
حمید درخشان از آن دسته پیشکسوتانی است که امیدوار است حتی قهرمانی ایران در جام جهانی را پیش بینی کند. البته هشدار هم می دهد و می گوید چقدر شرایط سخت است. اما ذهن او هرگز به این سمت نمی رود که تیم ملی شکست سنگینی را متحمل شود یا خیلی بد بازی کند. ابتدا بریم سراغ بازی ایران و انگلیس، اولین و مهمترین بازی ما. بازی بسیار سختی است و حتی نباید به شوخی بگوییم بازی با انگلیس آسان است. فاصله ما با فوتبال زمین تا آسمان است.