روسیه روز پنجشنبه شومینه بس در ماریوپل ادعا کرد


بر مقدمه تجربیات جام جم وب مبتنی برروسیه روز پنجشنبه برای تخلیه غیرنظامیان در ماریوپل شومینه بس ادعا کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در همین جاری، یکی اجتناب کرده اند رهبران جدایی طلب در اوکراین کدام ممکن است مورد حمایت روسیه است، روز چهارشنبه اظهار داشت کدام ممکن است ۱۴۰ هزار اوکراینی شهر ماریوپول را به مکان تعطیلات روسیه هر دو جهان جداشده دونتسک انصراف کرده اند.

اینترفاکس گزارش داد کدام ممکن است شهر بندری ماریوپل همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰ هزار نفر گروه، یکی اجتناب کرده اند نیازها بی نظیر روسیه در امتحان شده برای تحمیل پل زمینی بین کریمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین است.

دنیس پوشلین، رئیس جهان جمهوری خلق دونتسک در تلویزیون روسیه اظهار داشت: حدود ۱۴۰ هزار نفر ماریوپل را انصراف کرده اند، برخی به جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی به روسیه گذشت اند.

به گزارش روسیا الیوم، ساکنان ماریوپول همچنان اجساد قربانیان حمله ها نظامی اوکراین را دفن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ محله مسکونی در ماریوپل تمیز اجتناب کرده اند قبر نیست.

حیاط خانه های مسکونی در ماریوپل به گورستان تغییر شده است، جایی کدام ممکن است اجساد قربانیان حمله ها اجزا سراسری گرای افراطی در آنجا دفن می شوند.

ساکنان ماریوپل جان شخصی را برای دفن اجساد کشته شدگان در حمله ها خمپاره ای اوکراین به خطر می اندازند.

تأمین: خبرگزاری صداوسیما

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/