راه های پیشگیری اجتناب کرده اند سوئیچ ویروس کرونا / نکاتی کدام ممکن است باید رعایت کنید


بر ایده داستان ها جام جم اینترنتزهرا اسکندری در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: دانشکده ها یکی اجتناب کرده اند محل های تجمع هستند کدام ممکن است برای سلامت داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله مدیریت بیماری های همه گیر {در این} امکانات حیاتی است.

وی افزود: شیوع این بیماری در جو دانشکده در نتیجه افزایش آلودگی در بین اساتید، کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ها تبدیل می شود. یکی اجتناب کرده اند اولین گام‌ها در پیشگیری اجتناب کرده اند شیوع بیماری، برداشتن گام‌هایی برای کاهش مواجهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختل کردن زنجیره سوئیچ ویروس است.

کارشناس اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلایای خالص شکسته نشده داد: تمیز کردن انگشت ها، استفاده اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت شکاف گذاری اجتماعی همچنان در کانون ملاحظه دانشکده هاست.

وی افزود: پیشگیری اجتناب کرده اند تجمع، رعایت فواصل در هر شرایطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان هوا صحیح اجتناب کرده اند جمله اقداماتی است کدام ممکن است ممکن است در پیشگیری اجتناب کرده اند شیوع کووید ۱۹ کارآمد باشد.

اسکندری ذکر شد: مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند پتانسیل ها مختلف در دانشکده ها اجتناب کرده اند جمله کتابخانه، گروه درس، خوابگاه، سفره خانه، سالن ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره، مسئولان، کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان باید یکسری اقدامات بهداشتی را برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری کووید ۱۹ انجام دهند.

وی افزود: در کالج، گروه ها، بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه اجتناب کرده اند ماسک استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها بهداشت شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را رعایت می کنند. اجتناب کرده اند انگشت دادن، مالیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوازش کردن . اگر دستمال ندارید، اجتناب کرده اند فرآیند هایی معادل عطسه هر دو سرفه به موجود در آرنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تمیز کردن انگشت ها بیشترین استفاده را ببرید. اجتناب کرده اند حمل ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه جواهرات . انگشت های شخصی را به طور مرتب همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون حداقل به مدت ۲۰ ثانیه بشویید. اجتناب کرده اند خودکار، مداد، موش، کیبورد، لیوان، وسایل خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی بیشترین استفاده را ببرید. اجتناب کرده اند تجمع در کلاس، اتاق آب، اتاق کپی .

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکندری تاکید کرد: برای تازه کردن سطوح اجتناب کرده اند دستمال مرطوب یکبار خوردن بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تازه کردن سطوح اجتناب کرده اند دستمال مرطوب روزمره استفاده نکنید. پس اجتناب کرده اند اتمام کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب به انصراف تحصیل، کامپیوتر، درجه کامپیوتر لپ تاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفن در کنار شخصی را ضدعفونی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس دستان شخصی را بشویید. اگر سطل درگاه دار به راحتی در دسترس است نیست، دستکش، دستمال مرطوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسک استفاده شده را در یک واحد کیسه پلاستیکی قرار دهید، آن را ببندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سطل زباله بیندازید.

وی افزود: جریان هوا صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب واحدهای مختلف دانشکده، بهداشت صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظافت جو اجتناب کرده اند جمله اجزا اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیربنایی در محدودسازی سوئیچ اجزا بیماری زا است.

اسکندری ذکر شد: در صورت نبود سیستم جریان هوا اجباری است در هر شیفت کاری به مدت ۱۰ به همان اندازه ربع ساعت چندین بار پنجره ها باز شوند به همان اندازه جریان هوا در جو به خوبی محافظت شود. حتماً شکاف اجتماعی ۱ به همان اندازه ۱ متری (حداقل عالی متر) را رعایت کنید.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت آموزشی دانشکده علوم پزشکی البرز افزود: همراه خود ملاحظه به ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان اجتناب کرده اند نمازخانه، ملاحظه به امتیازات بهداشتی برای جلوگیری اجتناب کرده اند شیوع بیماری حیاتی است.

وی شکسته نشده داد: حتما در نمازخانه ماسک بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکاف ۱.۵ متری اجتناب کرده اند یکدیگر بنشینید. اجتناب کرده اند تجمع در نمازخانه ، پنجره ها را باز حفظ کنید هر دو اجتناب کرده اند جریان هوا بیشترین استفاده را ببرید. اجتناب کرده اند چادر نمازخانه مشترک استفاده نکنید، اجتناب کرده اند مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرش خصوصی بیشترین استفاده را ببرید. در کمترین زمان قابل دستیابی در نمازخانه بمانید. پس اجتناب کرده اند ورزشی کفش، انگشت های شخصی را همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون بشویید.

اسکندری در خاتمه ذکر شد: افزایش توجه کلیه دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران در خصوص ایده ها ایمنی شخص خاص، علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های پیشگیری اجتناب کرده اند {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ آنها همراه خود برای درمان دستورالعمل های صادره اجتناب کرده اند سوی وزارت بهداشت، در کنار همراه خود رسمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه تمهیدات. بازسازی شده توسط دانشکده ها برای امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران {کمک خواهد کرد}.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/