راه اندازی شد ویژه این سیستم های رادیو ایران در ماه مبارک رمضان


بر مقدمه مطالعات جام جم تحت وب رادیو ایران اجتناب کرده اند جامعه رادیو ایران ویژه این سیستم های متنوعی چون: استقبال اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان، این سیستم های افطار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سحر، تلاوت آیات، میزگرد قرآنی را چاپ شده می تنبل.

این سیستم «آینده قرآن» جزء قرآن کریم است کدام ممکن است {هر روز} ساعت ۰۲:۳۰ ختم تبدیل می شود.

قرار باقران ویژه این سیستم صبحگاهی رادیو ایران همراه خود محوریت اخلاق اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به سحر ماه مبارک رمضان به تهیه کنندگی حسین معصومی ساعت ۰۳:۳۰ می باشد.

این سیستم «به رنگ خدا» تحلیلی اجتناب کرده اند آیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات قرآنی است کدام ممکن است {هر روز} اجتناب کرده اند ساعت ۱۷:۱۰ همراه خود اجرای مرحوم مهندس علی رضا فتحیور چاپ شده تبدیل می شود.

ویژه این سیستم افطاری میعادگاه آسمانی {هر روز} بعد اجتناب کرده اند خبر ساعت ۱۹:۰۰ همراه خود اجرای فاطمه العباس همراه خود محوریت فروش مهرورزی صادقانه به تهیه کنندگی عبدالله علایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحید بیات چاپ شده تبدیل می شود.

شایان اشاره کردن است سایر این سیستم های این جامعه نیز همراه خود ملاحظه به پاسخگویی شخصی به موضوع ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات آن می پردازد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/