دموکرات ها بر سر بایدن به بن بست رسیده اند


نویسنده مهدی خانعلی زاده – کارشناس روابط بین الملل

جامعه آمریکا به مسائل اقتصادی بسیار حساس است زیرا زندگی مردم کاملاً بر اساس درآمد نیروی کار برنامه ریزی شده است. به همین دلیل، محبوبیت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در بحبوحه رکود اقتصادی در این کشور ضربه بزرگی خورد. بحران اقتصادی آمریکا که رخ داد به دلیل بحران جهانی انرژی و تمرکز دولت جو بایدن بر کمک به دولت اوکراین برای مقابله با روسیه بود.

موضوع کاهش محبوبیت دولت بایدن اکنون مطرح نیست و از زمان روی کار آمدن وی دولت مردمی نداشته است. شاید بهترین تصویر مربوط به برنی سندرز باشد که در مراسم تحلیف بایدن منتشر شد و نشان داد که دولت اساسا باید به ترامپ «نه» بگوید و نه بایدن.
به طور کلی، دولت بایدن ضعیف، بدون دستاورد و بدون پایه اجتماعی متولد شد و هر چقدر هم که به دلیل مشکلات اقتصادی و بحران انرژی پیشرفته بود، این ضعف تشدید شد و وضعیت به جایی رسید که محبوبیت آن به پایان رسید. کمتر از ۳۰ درصد و حتی اعضای مرکزی حزب دمکرات اعلام کرده اند که نمی خواهند بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ شرکت کند.
بایدن دولت آمریکا را به یک دولت دست نشانده تبدیل کرده است که هیچ نفوذی در داخل یا خارج از آمریکا ندارد. دولت بایدن حتی در میان دموکرات ها هم هیچ حامی ندارد.
اما با این حال، با توجه به معادلات سیاسی داخلی حزب دموکرات، به نظر می رسد که بایدن تنها راه حل و تنها گزینه این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ باشد، مگر اینکه به بهانه ای مانند بیماری استیضاح شود. البته در این صورت دموکرات ها گزینه مناسبی برای رقابت با ترامپ ندارند. حزب دموکرات با بایدن بد است و بدون بایدن بدتر خواهد بود.