دلیل برای خشکی منافذ و پوست در نیمه های مختلف هیکل چیست؟


بر ایده تجربیات جام جم اینترنتهنگامی کدام ممکن است منافذ و پوست رطوبت شخصی را اجتناب کرده اند بازو می دهد، خشک تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم تحمیل می تدریجی. این معمولا منصفانه عارضه قابل توجه نیست، با این حال ممکن است آزار دهنده باشد.

خشکی منافذ و پوست در نیمه های مختلف هیکل

۱. خشکی منافذ و پوست صورت

این ضرر روزی رخ می دهد کدام ممکن است منافذ و پوست صورت رطوبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی های شخصی را اجتناب کرده اند بازو بدهد. منافذ و پوست ممکن است بالقوه است ساده در فصول خاصی همراه خود این ضرر مواجه شود هر دو بالقوه است در تمام اندازه سال همراه خود این ضرر مواجه شوید.

این عارضه معمولاً در هوای خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کاهش دما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش رطوبت رخ می دهد. به طور معمول است جابجایی، شنا در استخرهای کلردار، کم آبی هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار تکل کشف نشده آفتاب خورشید ممکن است باعث این ضرر شود.

اجتناب کرده اند صابون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاک کننده هایی بیشترین استفاده را ببرید کدام ممکن است شامل الکل، رتینوئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلفا هیدروکسی اسید نیستند به همان اندازه خشکی صورت را اجتناب کرده اند بین ببرید.

این داروها باعث تحریک منافذ و پوست می شوند. برخی اجتناب کرده اند موادی کدام ممکن است می توانید بیشترین استفاده را ببرید عبارتند اجتناب کرده اند پلی اتیلن گلیکول، آسیل پلی گلیکوزید، سورفکتانت های سیلیکونی، لانولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارافین.

۲. لب های خشک

خشکی لب ها معمولا در تأثیر اجزا مختلفی تحمیل تبدیل می شود. عواملی شبیه ترشح بزاق، لیسیدن لب ها، غذاهای پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک می توانند باعث بروز این ضرر شوند.

به طور معمول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های ناشی اجتناب کرده اند آفتاب خورشید ممکن است باعث انصراف مصرف کردن لب ها شود. علاوه بر این یکی اجتناب کرده اند مشکلات جانبی برخی داروها اجتناب کرده اند جمله استاتین ها برای خشکی لب است.

۳. خشکی منافذ و پوست گردن

اجزا مختلفی شبیه حمام کردن بیش از حد هر دو شستشو همراه خود آب اخیر ممکن است باعث خشک شدن منافذ و پوست گردن شود. علاوه بر این این، احتمال بروز اگزما در گردن نیز موجود است.

اگزما علاوه بر این خارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکی باعث تحمیل لکه هایی روی گردن تبدیل می شود. {در این} صورت خاراندن منافذ و پوست گردن باعث تحریک کردن وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل لکه های صورتی هر دو اسپرسو ای (بثورات) تبدیل می شود.

۴. خشکی منافذ و پوست اوج

وقتی منافذ و پوست اوج به ابعاد کافی چرب نباشد، خشک تبدیل می شود. شبیه سایر نیمه های هیکل، کم آبی هیکل ممکن است باعث پوسته پوسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارش شود. اجتناب کرده اند شامپوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند کننده های به عادی برای اجتناب کرده اند بین برداشتن خشکی منافذ و پوست اوج بیشترین استفاده را ببرید. اگر منافذ و پوست اوج بیش اجتناب کرده اند حد خشک شود، ممکن است باعث شوره اوج شود.

۵. خشکی منافذ و پوست گوساله

عرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غدد چربی در ناحیه ساق پا نیز به توضیحات مختلف می توانند رطوبت به سختی ساخت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل پا خشک شود. {در این} صورت منافذ و پوست پا پوسته پوسته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دچار خارش تبدیل می شود. به طور معمول است علائم آلرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های پوستی شبیه اگزما علائمی را {در این} ناحیه تحمیل می تدریجی.

۶. خشکی منافذ و پوست کف پا

خشکی کف پا ناشی اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند بین وارد شدن رطوبت این ناحیه است. اصطکاک در کف پا یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر این ضرر است. به طور معمول است می توانید اجتناب کرده اند صابون محکم هر دو صابون پا بیشترین استفاده را ببرید. به دلیل باعث خشکی پا تبدیل می شود. اگر منافذ و پوست احاطه پاشنه انصراف خورده، خشک هر دو پوسته پوسته شده باشد، ممکن است سیگنال ای اجتناب کرده اند بیماری تیروئید باشد.

۷. خشکی منافذ و پوست آرنج

توضیحات مختلفی برای خشکی آرنج موجود است. این ناحیه گاهی در تأثیر اصطکاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بیش از حد خشک تبدیل می شود. تنظیم آب و هوای محلی، خشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزش ناشی اجتناب کرده اند نوع محافظت اجتناب کرده اند تولید دیگری علل بروز این عارضه است. بیماری هایی شبیه پسوریازیس، اگزما، دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم کاری تیروئید می توانند منافذ و پوست آرنج را خرس تاثیر قرار دهند.

۸. خشکی منافذ و پوست بازو

منافذ و پوست بازو معمولا {به دلیل} شستشوی مداوم دچار این عارضه تبدیل می شود. {افرادی که} مجبورند بازو های شخصی را چندین بار در ساعت بشویند، بیشتر اوقات {به دلیل} کار هر دو وسواس ذهنی شخصی مبارزه کردن می برند. برخی اشخاص حقیقی در فصل زمستان نیز {به دلیل} هوای خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک این عارضه را تخصص می کنند. برای معامله با خشکی بازو ها باید بعد اجتناب کرده اند هر بار شستشو اجتناب کرده اند لوسیون مرطوب کننده استفاده شود.

تأمین: سلامت نیوز

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/