دستور رئیس جمهور مبنی بر تدوین برنامه هفتم بر اساس سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب.


گزارش کردن جام جم آنلاینپس از ابلاغ سیاست های برنامه هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور با دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه، این سازمان را موظف کرد با همکاری همه دستگاه های اجرایی از نظرات کارشناسان و صاحب نظران استفاده کند. مراکز تحقیقاتی و تأیید مفاد سیاست. هفتمین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد تماس، دقیقاً بر اساس متن و روح کلی این سیاست‌ها و با در نظر گرفتن عناوین، عناوین و محتوای آنها تنظیم شده است. برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت، بررسی و تصویب در هیات وزیران ایران.. کند

رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و اولویت پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت تعیین شد، ارائه کردند. سران سه کشور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را معرفی کردند.