دزد ۱۰۰ میلیون تومانی چیتگر دستگیر شد


بر مقدمه بررسی ها جام جم اینترنتسرهنگ محمد قاسم طرهانی معاون پیشگیری پلیس راهور پایتخت اظهار داشت: در پی شیوع خوب فقره خانه شکنی در جهان چیتگر بلافاصله تیمی اجتناب کرده اند ماموران عملیات پلیس چیتگر برای تصور موضوع در محل حاضر شدند.

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند اظهارات مالباخته خاص شد کدام ممکن است وی چندین روز به بازدید گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ادای احترام به منزل متوجه خانه شکنی منزلش شده است. علاوه بر این همراه خود تحقیقات پلیسی متوجه وجود مسیری اجتناب کرده اند ساختمان نیمه کاره به موجود در ساختمان شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازرسی اجتناب کرده اند ساختمان نیمه کاره متعدد وسایل سرقتی اجتناب کرده اند موجود در ساختمان اختراع کردند. اتاق نگهبانی ساختمان.

به مشاوره معاون پلیس پیشگیری تهران، متهم ۳۵ ساله کدام ممکن است نگهبان ساختمان بود همراه خود وجود شواهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات پلیسی به ارتکاب خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی اعتراف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران خوب ارزش اموال مسروقه را برآورد کردند. در یک واحد میلیارد ریال.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/