دزدی ها در روزهای آشوب افزایش یافت
وی افزود: در دو ماه گذشته تحت تاثیر اغتشاشات، تعداد جرایم در برخی از مناطق تهران افزایش یافته و کشف جرائم کاهش یافته است. رئیس پلیس تهران بزرگ روز گذشته در حاشیه طرح کشف پلیس بر این موضوع تاکید کرد و ادامه داد: این موضوع مرهون تلاش و تمرکز پلیس در برخورد با اغتشاشات است.