در مورد مشاغل آینده اطلاعات کسب کنیدبازدید: ۰

در دنیایی که تکنولوژی تاثیر بسیار زیادی دارد و تغییرات با سرعت بالایی در حال انجام است، افراد با مشاغل جدیدی مواجه می شوند و با برخی از مشاغل قدیمی خداحافظی می کنند.

به عنوان مثال، اکنون می دانیم که در چند سال آینده، ربات ها منجر به از دست دادن ۸۵ میلیون شغل در جهان خواهند شد و به نظر می رسد که این روند حتی بیشتر از این نیز تسریع می یابد.