در شبانه روز گذشته ۱۰۷۰۰۰ دوز واکسن کرونا تزریق شد.


گزارش کردن جام جم آنلاینتا امروز ۶۴ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۲۸۳ نفر نوبت اول، ۵۸ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۶۹۵ نفر نوبت دوم و ۳۰ میلیون و ۶۲ هزار و ۵۲۱ نفر نوبت سوم و بالاتر را دریافت کرده اند.

تعداد کل واکسن های تزریقی در کشور به ۱۵۲ میلیون و ۹۷۹ هزار و ۴۹۹ دوز رسید.

۱۰۶ هزار و ۹۲۰ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته در کشور تزریق شد.