در سال ۱۹۹۸، دادستان ارشد ارشاد نه تنها برکنار شد، بلکه به شدت ارتقا یافت.حجت الاسلام والمسلمین جلیل محبی دبیر سابق امر به معروف عصر دیروز در برنامه ویژه خبری گفت: در سال ۹۸ جلسه ای در دفتر رئیس وقت دادگستری تشکیل شد. و گفتند اگر روال قضایی ارشاد ادامه پیدا کند، رای به محدود شدن آقای رئیسی داده می شود و در راستای این سیاست، دادستان ارشد ارشاد که عملکرد خوبی داشته است، تغییر کرده است.

به گزارش مرکز رسانه های قضایی، اظهارات آقای جلیل محبی درباره علت تغییر سرپرست موقت دادسرای عمومی نادرست است و آقای حاج محمدی به عنوان رئیس جدید سازمان زندان ها، تامین و آموزش و پرورش انتخاب شد. اقدامات کشور با حکم آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه، جایگزین دکتر اصغر جهانگیر و ارتقای قابل توجهی از نظر وضعیت استخدامی شد.

حاجی محمدی تا ۱۷ آذر ۱۴۰۰ ریاست سازمان زندان های کشور و عضویت در شورای عالی قضایی را بر عهده داشت.