در امتداد طرف رود ارس منصفانه ته سیگار روشن کنید


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی برسیروس داودی همراه خود ردیابی به اینکه مراقبت نشده متنوع اجتناب کرده اند مسافران باعث این شومینه سوزی شده است، ذکر شد: بلافاصله اجزا یگان ایمنی دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری استان های خداورین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران اداره اطراف زیست استان به پایان رسید. مرزبانان عازم محل حادثه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاموش شدند.

وی ذکر شد: این شومینه سوزی در ۱۵ هکتار اجتناب کرده اند اراضی قلمرو همراه خود بوته های نی، توت، درختچه های باریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گز رخ داد.

داودی خاطرنشان کرد: این اراضی جزو جنگل های ارسباران نیستند، اما علاوه بر این جزو اراضی رودخانه ارس هستند.

مدیرکل دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری استان آذربایجان شرقی گفتن کرد: دستگیری ۴ مسافر کدام ممکن است همراه خود تحمیل شومینه سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب ته سیگار در محل حادثه را رقم زدند.

تأمین: ارنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/