درود بر دکتر سلام بر حکیم


ایشان با وجود اینکه در برنامه های مختلف از جمله برنامه های معنوی و پیشگام و شاخص آنها و برنامه معنوی معرفت حکیمان، فلاسفه، اساتید علم و ادب و عرفا حضور دارند، حضور فعال دارند و به امور معنوی، دینی، متعالی، اخلاقی می پردازند. ، انسان گرایانه و الهی. مسائل، یک برنامه مستقل است، شامل برنامه جامع و کاملی نیست که پاسخگوی سوالات، مشکلات و نیازهای بینندگان باشد مانند برنامه آموزشی و پرمخاطب دکتر. برنامه‌هایی مانند مجموعه برنامه‌های دکتر در شبکه بهداشت، بیش از علاقه، آموزش، بحث، انتقاد و تعامل معنوی، به مسائل سلامت انسان با محوریت بدن، نیازهای جسمی و درمان می‌پردازند و از این نظر، دکتر قناعت، پویا است. جذاب، آموزنده و موفق، اما جایی برای برنامه ای به اندازه خردمندان، با اهل معنا و معرفت که با روح و جان از دین، فقه، خدای من، خودم و خودم سر و کار دارند، نیست. زاویه. خالق اعظم هستی انسان شگفت انگیز را از آمیخته ای از جسم و روح آفریده است و این دو بعد و جزء نیاز به مراقبت و توجه و تغذیه ویژه دارند.

بیشتر برنامه‌های پزشکی، درمانی، ورزشی و نمایشی به مسائل بدن انسان می‌پردازد، اما برنامه‌ای به تنوع یک پزشک که به عنوان یک حکیم با طرح بسیاری از مسائل مهم و تهذیب روح به روح و روان می‌پردازد. با پاسخ به سوالات مخاطبان رسانه ملی، کمک و راهنمایی مردم در سفرهای معنوی و معنوی برای خانواده ها و جوانان ضروری است. گرچه در میان برنامه های مختلف آموزشی، فرهنگی و مذهبی سیما به برنامه های ترکیبی نیز برمی خوریم که به مسائل روح و جسم می پردازد، اما از آنجایی که انسان علاوه بر زمینی بودن، آسمانی است و از این حیث و قدم است. راه آسمانی الهی می شود و کوهی از پرسش ها پیش روی ماست و این نیاز کاملاً محسوس است که با تولید برنامه ای از خردمندان با حضور علما و علما و دینداران و عرفا پاسخی منطقی و قانع کننده به این پرسش ها داده شود. مناسب و جذاب و رسانه ملی در اصلاح و تقویت فرهنگ جامعه، نهضت های تکاملی و روحیه مردم نقش پررنگ تری ایفا کند.

جام جم