درد مزمن را همراه خود کمک عالی ایمپلنت نوزاد معامله با کنید


بر ایده داستان ها جام جم وب مبتنی براین ایمپلنت کدام ممکن است توسط محققان آمریکایی نوسازی شده است، به سختی بهتر اجتناب کرده اند عالی دانه برنج است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است {به آرامی} همراه با عالی رگ خونی قرار داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع تجهیزات های آزار دهنده عصبی بهتر شود.

مهندسان دانشکده رایس، همراه خود همکاری بسیاری اجتناب کرده اند موسسات وسط پزشکی تگزاس، اجتناب کرده اند مونتاژ تجهیزات‌های بی‌سیم کوچکی خبر داده‌اند کدام ممکن است می‌توانند بیماری‌های عصبی را معامله با کرده هر دو اجتناب کرده اند درد جلوگیری کنند. این تکانه های عصبی نیازی به باتری ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین توسط عالی فرستنده مغناطیسی کم خوردن در خارج اجتناب کرده اند هیکل مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی می شوند.

این ایمپلنت “MagnetoElectric Bio/ME-BIT” نامیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جراحی در هیکل قرار داده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس عالی الکترود در رگ خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصب قرار خواهد گرفت به همان اندازه تحریک شود.

هنگامی کدام ممکن است تجهیزات موجود است، می توان آن را روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط فرستنده میدان نزدیک مدیریت کرد.

پس اجتناب کرده اند بهبود این فناوری جدید، محققان آن را بر روی مانکن های حیوانی آزمایش کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج موفقیت آمیز بود.

پس اجتناب کرده اند آزمایش‌ها، محققان دریافتند کدام ممکن است فناوری آنها می‌تواند همراه خود ایمپلنت‌ها به همان اندازه چندین سانتی‌متر زیر منافذ و پوست ارتباط برقرار تدریجی.

محققان می گویند این ایمپلنت ممکن است متنوع معامله با های تهاجمی تر شود کدام ممکن است در جاری حاضر برای معامله با بیماری هایی مشابه با پارکینسون، صرع، درد مزمن، کاهش شنوایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلج استفاده تبدیل می شود.

جاکوب رابینسون یکی اجتناب کرده اند نویسندگان این تحقیق اظهار داشت: «اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این تجهیزات‌ها فوق العاده نوزاد هستند، می‌توانیم اجتناب کرده اند رگ‌های خونی به‌عنوان عالی سیستم خوشایند برای بدست آوردن به هدفی استفاده کنیم کدام ممکن است بدست آوردن به آن است همراه خود جراحی روزمره سخت است».

معنی مصرف شده ایمپلنت ها همراه خود داروها مغناطیسی، خواستن به ابزار {الکتریکی} را اجتناب کرده اند طریق منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر احساس ها غیرضروری می تدریجی.

ابزارهای {الکتریکی}، مشابه با ابزارهایی کدام ممکن است بیشتر اوقات در ضربان سازها استفاده می شوند، می توانند باعث تحریک شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول است قابل انجام است خواستن به تعویض داشته باشند.

ایمپلنت‌هایی کدام ممکن است همراه خود باتری کار می‌کنند نیز قابل انجام است برای تعویض باتری خواستن به جراحی بیشتری داشته باشند، با این حال فناوری شارژر پوشیدنی ME-BIT نیازی به جراحی ندارد.

این ایمپلنت قابل این سیستم ریزی ۰.۸ میلی متری تشکیل نواری اجتناب کرده اند لایه الکترومغناطیسی است کدام ممکن است قدرت مغناطیسی را به نیروی {الکتریکی} تغییر می تدریجی.

خازن تعبیه شده در آن نیز ممکن است مقداری اجتناب کرده اند این انرژی را ذخیره تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزپردازنده روی تراشه سیستم، تغییرات میدان مغناطیسی را به داده تغییر می تدریجی.

همه این قطعات توسط عالی کپسول پرینت سه بعدی همراه خود محافظت اپوکسی همراه با هم نگه داشته می شوند.

محققان گفتند میدان مغناطیسی ساخت شده توسط فرستنده را می توان به سادگی توسط احساس ها تحمل کرد. آنها تخمین زدند کدام ممکن است ایمپلنت حال ممکن است به همان اندازه ۴ میلی وات انرژی ساخت تدریجی کدام ممکن است {برای بسیاری} اجتناب کرده اند این سیستم های تحریک عصبی کافی است.

نتایج این تحقیق آرم می دهد کدام ممکن است بیوالکترونیک موجود در عروقی مشابه با ME-BIT ممکن است در نتیجه بهبود طیف وسیعی اجتناب کرده اند معامله با های کم خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دقت بالا شود.

وجود الکترودها در جریان خون علاوه بر این می‌تواند حس بیوشیمیایی، pH را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله اکسیژن خون را در زمان دقیق برای تجزیه و تحلیل از محسوس هر دو پشتیبانی سایر تجهیزات‌های پزشکی پرانرژی تدریجی.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/