داور معروف دربی درگذشت


بر مقدمه تجربیات جام جم تحت وبحمید خوشخان داور پیشکسوت فوتبال ایران در سن ۸۳ سالگی درگذشت. او یکی اجتناب کرده اند داوران سراسری فوتبال ایران بود.

کارنامه خوشخوان سابقه داوری ۲ دربی را نماد می دهد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها درمورد به پرتماشاگرترین دربی است.

او کمک داور دربی معروف سال ۵۲ بود کدام ممکن است همراه خود ۶ گل به درآمد پرسپولیس به بالا رسید.

داور معروف دربی درگذشت

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/