داروی طبیعی جدید برای علائم آلرژی غذایی


بر مقدمه مطالعات جام جم وب مبتنی برتحقیقات جدید نماد می دهد کدام ممکن است مهارکننده های فرمون نیز قابل دستیابی است در معامله با علائم آلرژی غذایی مفید باشند.

نزدیک به ۱۰ نسبت اجتناب کرده اند گروه جهان به برخی وعده های غذایی هر دو ترکیبات غذایی حساسیت دارند کدام ممکن است به طور معمول است ممکن است کشنده باشد.

بررسی جدید فرآیند های محاسباتی شیک را همراه خود تحقیق تجربی مخلوط کردن می تنبل به همان اندازه دریابد کدام ممکن است {چگونه می توان} اجتناب کرده اند این مخلوط طبیعی برای معامله با علائم آلرژی های غذایی استفاده کرد.

محققان نیویورکی می گویند مهارکننده های فرمون می توانند خوب امکان درمانی ویژه برای معامله با علائم آلرژی های غذایی باشند.

یافته‌های تجزیه و تحلیل علاوه بر این مکانیسم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها جدیدی را نماد می‌دهد کدام ممکن است می‌تواند برای طراحی داروهای بلند مدت برای معامله با علائم آلرژی‌های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مسائل آلرژیک هر دو جلوگیری اجتناب کرده اند آنافیلاکسی از حداکثر کدام ممکن است در بیماری‌های آلرژیک دیده می‌شود، استفاده شود.

پاسخ‌های آلرژیک به وعده های غذایی روزی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است هیکل شخص به خطا خوب جزء شیمیایی حال در وعده های غذایی را شناخته شده به عنوان مسئله بیماری‌زای مهاجم تعیین می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس سعی می‌تنبل اجتناب کرده اند هیکل در مخالفت با این حمله بدیهی کدام ممکن است باعث علائم علائم آلرژی یادآور کهیر، آسم، خارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسهال می‌شود، دفاع کردن تنبل. مشکلات تنفسی هر دو حتی شوک آنافیلاکتیک.

تأمین: ایسنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/