خوردن روغن های قوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه قوی سلامت روده ها را به خطر می اندازد


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنتخوردن روغن های قوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه قوی در نتیجه رسوب اسیدهای چرب اشباع در رگ ها، تصلب شرایین (دردسرساز شدن دیواره رگ ها)، باریک شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسداد عروق روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله قلبی تبدیل می شود.

بر مقدمه فینال یافته های آموزشی جهان، خوردن روغن های قوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه قوی نیز {به دلیل} دارا بودن اسیدهای چرب غیر اشباع، خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها سینه در خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها پروستات را در پسران افزایش می دهد.

روغن های قوی توسط متخصصان مصارف خانگی پیشنهاد نمی شود، از روغن های قوی {به دلیل} قوام می خواست قنادی ها عمدتاً در ساخت شیرینی ها استفاده تبدیل می شود.

اسیدهای چرب اشباع شده در روغن های قوی در نتیجه مشکلات قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف گسترده ای از بیشتر سرطان ها تبدیل می شود.

اگرچه این روغن ها هم اکنون در ملت ما همراه خود ترتیب مخلوط کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش استاندارد به چربی های نیمه قوی تغییر می شوند کدام ممکن است شامل اسیدهای چرب اشباع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانس کمتری نسبت به چربی های قوی هستند، با این حال باید ملاحظه داشت کدام ممکن است روغن های نیمه قوی همراه خود روغن های طبیعی نیز ارزیابی می شوند. مایعات شامل سطوح بالاتری اجتناب کرده اند اسیدهای چرب اشباع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی های ترانس هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن آنها خطراتی مشابه کلسترول LDL بالا، شایسته شدن عروق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام حمله قلبی را به در کنار دارد. اشخاص حقیقی تحت تأثیر چربی خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول بالا نباید به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند روغن های جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه قوی استفاده کنند.

به آگاه محل کار افزایش خورده شدن گروه وزارت بهداشت، روغن های طبیعی برای پیشگیری اجتناب کرده اند مشکلات قلبی پیشنهاد تبدیل می شود.

چربی های مایع توسعه آترواسکلروز (دردسرساز شدن دیواره رگ ها) را تدریجی می کنند. روغن‌های طبیعی مایع شامل بخشها فوق العاده کم اسیدهای چرب اشباع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشها زیادی اسیدهای چرب غیراشباع هستند کدام ممکن است برای سلامت روده ها حیاتی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان اسیدهای چرب غیراشباع آنها کمتر از دو نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی روغن‌های مایع تقریباً صفر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها مبدل صفر می‌گویند.

خوردن روغن های مایع بر روغن های حیوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن های طبیعی قوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه قوی {برای حفظ} بهزیستی ترجیح داده تبدیل می شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/