خواه یا نه استفاده اجتناب کرده اند تلفن در کنار باعث تومور مغزی تبدیل می شود؟


بر مقدمه داستان ها جام جم وب مبتنی برداده های عالی تحقیق عظیم بریتانیایی بر روی ۷۷۰۰۰۰ زن آرم می دهد کدام ممکن است استفاده اجتناب کرده اند تلفن در کنار خطر تومور مغزی برای مشتریان تحمیل نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همه اولویت های دهه های قبلی نوک می دهد.

محققان می گویند کدام ممکن است برای تقریباً همه قریب به اتفاق مردمان، {تلفن های همراه} خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها را تحمیل نمی کنند.

این بدان معناست کدام ممکن است آژانس در سراسر جهان تحقیقات بیشتر سرطان ها (IARC) کدام ممکن است قبلا استفاده اجتناب کرده اند تلفن در کنار را بیشتر سرطان ها زا ادعا کرده بود، اکنون به این نتیجه رسیده است کدام ممکن است این تجهیزات ها برای مشتریان روال بی خطر هستند.

این آژانس علاوه بر این می‌گوید هیچ مدرکی مبنی بر اینکه مشتریان همراه خود استفاده بیش از حد کشف نشده خطر هستند {وجود ندارد}، با این حال ادامه دارد نمی‌توان این احتمال را رد کرد.

دکتر یوآخیم شوس، نویسنده ارشد این تحقیق ذکر شد: «ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنم شواهد مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانع‌کننده‌ای داریم کدام ممکن است آرم می‌دهد استفاده مشترک اجتناب کرده اند تلفن در کنار مشکلی ندارد. همراه خود این جاری، برای گروه کوچکتری اجتناب کرده اند {افرادی که} روزانه بیش از حد اجتناب کرده اند تلفن استفاده می کنند، طرفدار می کنم اقدامات احتیاطی را رعایت کنند.

در واقع این تحقیق ساده دختران را مورد بازرسی قرار داده است، در حالی کدام ممکن است بلعیدن کنندگان بعدی معمولاً پسران هستند. به این انجمن، کمیت الگوی برای نتیجه گیری قطعی با توجه به استفاده بیش اجتناب کرده اند حد فوق العاده کودک نوپا است.

محققان یکپارچه دادند کدام ممکن است هیچ مدرکی مبنی بر اینکه مشتریان همراه خود کمیت بالا کشف نشده خطر هستند {وجود ندارد}، با این حال محققان به آنها طرفدار کردند کدام ممکن است هشدار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت امکان اجتناب کرده اند سیستم صوتی هر دو هدفون {برای حفظ} تصمیم تلفن همراه خود بالا استفاده کنند. خودت را کم کن

کریستین بیر، اجتناب کرده اند دپارتمان بهداشت دانشکده آکسفورد کدام ممکن است بر روی این تحقیق زحمت کشید، ذکر شد: «این یافته‌ها شواهد قانع‌کننده‌ای را تأیید می‌تدریجی کدام ممکن است استفاده اجتناب کرده اند تلفن در کنار در شرایط روال خطر تومورهای مغزی را افزایش نمی‌دهد».

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است تلفن‌های در کنار در نزدیکی بالا قرار می‌گیرند، امواج رادیویی را چاپ شده می‌کنند کدام ممکن است چندین سانتی‌متر به ذهن تأثیر می گذارد می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوب گیجگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جداری را کشف نشده تابش قرار می‌دهد.

این اولویت ها را افزایش داده است کدام ممکن است مشتریان تلفن در کنار بالقوه است کشف نشده افزایش خطر ابتلا به تومورهای مغزی باشند.

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است این ترس اخیراً همراه خود ایجاد فناوری های ۵G تجدید شده است، با این حال شواهد به بازو آمده اجتناب کرده اند فینال تحقیق این حدس و گمان ها را رد می تدریجی.

کاریس بتز، سرپرست دانش سلامت در تحقیقات بیشتر سرطان ها پادشاهی متحد ذکر شد: «این می تواند یک خیال است کدام ممکن است {تلفن های همراه} علامت هایی را کشتی می کنند کدام ممکن است باعث بیشتر سرطان ها می شوند. نتایج این تحقیق عظیم شواهد بیشتری را آرم می دهد کدام ممکن است این ساده عالی خیال است.

دکتر شوس به این نتیجه رسید کدام ممکن است فناوری‌های تلفن در کنار دائماً در جاری تکامل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری‌های جدیدتر نسبت به قبلی نشاط فوق العاده کمتری بلعیدن می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطراتی را کدام ممکن است بالقوه است برای مشتریان با کیفیت صنعتی تلفن وجود داشته باشد به حداقل می‌رسانند.

تأمین: سینا پرس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/