خطر بلعیدن آنتی بیوتیک در دختران میانسال چیست؟


بر مقدمه مطالعات جام جم تحت وبیافته های تحقیقات زودتر اتصال بین آنتی بیوتیک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت روده را تجزیه و تحلیل کرد. تحقیق ای کدام ممکن است در سال ۲۰۲۱ در نیچر آشکار شد نماد داد کدام ممکن است آنتی بیوتیک ها ۹ تنها میکرو ارگانیسم های مضری را کدام ممکن است باعث بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونت می شوند را اجتناب کرده اند بین می برند، اما علاوه بر این می توانند بر میکرو ارگانیسم های مفید روده نیز تأثیر عقب کشیدن بگذارند.

سلامت روده ضروری است از بر متنوع اجتناب کرده اند جنبه های سلامت روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنی ممکن است اجتناب کرده اند جمله انجام شناختی تأثیر می گذارد.

برندا ویلسون، درک میکروبیولوژی در دانشکده ایلینویز در Urbana-Champaign دلیل داد: “آنچه در هیکل شخصی می گذاریم ممکن است بر سلامت روده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سلامت شناختی ما تأثیر بگذارد.”

وی ذکر شد: “برای مدتی، شواهد محکم موجود است کدام ممکن است مصرف شده همراه خود مخلوط کردن میکروبیوم گفته می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۲ از نزدیک همراه خود انجام شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر پیامدهای بهزیستی مرتبط هستند.”

همراه خود این جاری، منصفانه تحقیق جدید این ارتباط بین ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده را عالی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ویژه تجزیه و تحلیل می تنبل کدام ممکن است چگونه بلعیدن آنتی بیوتیک بالقوه است انجام شناختی را مختل تنبل.

منصفانه تحقیق در سال ۲۰۲۲ آشکار شده در PLOS One نماد داد کدام ممکن است افزایش بلعیدن آنتی بیوتیک همراه خود کاهش انجام شناختی گفته می شود.

محققان گروهی متشکل اجتناب کرده اند ۱۴۰۰۰ زن را انواع کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام ذهن آنها را اجتناب کرده اند طریق منصفانه سری بررسی های شناختی هر ۲ سال یکبار تعیین مقدار کردند.

این ارزیابی ها برای ادغام کردن پردازش دانش، ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرینات حافظه بود.

علاوه بر این اجتناب کرده اند نمایندگی کنندگان با توجه به بلعیدن آنتی بیوتیک، اجتناب کرده اند جمله چرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از وقت یکبار سؤال شد.

شایع ترین توضیحات بلعیدن آنتی بیوتیک ها عفونت های تنفسی، عفونت های تجهیزات ادراری (UTIs)، مشکلات دندانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها تولید دیگری اجتناب کرده اند جمله معامله با جوش بود.

نتایج نماد داد زنانی کدام ممکن است در کل سال‌ها آنتی‌بیوتیک‌های بیشتری بلعیدن کرده‌اند، در تمام ورزش‌های شناختی امتیاز کمتری کسب کردند.

در حالی کدام ممکن است این نتایج به این تکنیک نیست کدام ممکن است ممکن است باید اجتناب کرده اند آنتی بیوتیک اجتناب کنید، ضروری است کدام ممکن است نتایج احتمالاً بهزیستی را توجه داشته باشید.

دکتر اسکات کایزر، متخصص سالمندان ذکر شد: نتایج این تحقیق نماد نمی‌دهد کدام ممکن است آنتی‌بیوتیک‌ها باعث فروپاشی ذهن می‌شوند، با این حال آن یک است تحقیق جذاب است کدام ممکن است می‌تواند نگاهی عمیق‌تر به این موضوع داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی برای در نظر گرفتن با توجه به چگونگی تأثیر آنها بر سلامت روده فراهم تنبل. . این نماد دهنده سلامت ذهن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه ما باید اصولاً با توجه به آنتی بیوتیک ها در نظر گرفته شده کنیم.

تأمین: ایسنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/