“خروج” و بهترین آمار
۶ جام جهانی و ۷ دروازه بان. از آن شش پاسدار، یکی از آنها دقیقاً ۱۱ سال و ۶ ماه پیش رفته و دیگر آنجا نیست. دقیقا همان فردی که در اولین جام جهانی تاریخ ورزش ایران حضور داشت، مردی سرشناس به نام ناصر حجازی. بیش از ۴۴ سال از اولین حضور ایران در جام جهانی می گذرد. فوتبال ایران ۴ بار دیگر به جام جهانی رفت و با این جام جهانی ۵ بار و با اولین حضور مجموعا ۶ بار می شود. در این ۴۴ سال ۷ دروازه بان ایرانی در ادوار مختلف جام جهانی بازی کرده اند. اولین آنها ناصر هگزی است. باید منتظر ۲۰۲۲ قطر باشیم و ببینیم چه کسی عناوین هشتم و احتمالا نهم را کسب خواهد کرد. اصلا شاید کار ما از گل شماره ۱۰ عقب افتاده باشد، به هر حال برویم و تاریخ حضور ایران در جام جهانی و گاردش را ببینیم.