خادم عزیز با نظر قطعی من منزوی و سفت کن


به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم، جلسه صبح امروز (پنگ‌چنبه) به عنوان مرکز ملی فوتبال برگزار شاد، ساعت ۸، ش.درگاه الهی، آماده‌سازی شد.» دکتر فدراسیون فوتبال PSS 355 رز پایان پرس.

به گزارش نام، حضور حیدر بهاروند و حمیدرضا مهریالی نایب رئیس اول و گنبد فدراسیون، دانشکده های فوتبال و تشکیلات رئیس غیرقانونی آن و شواهدی از محل حضور در جلسه راپیدا وجود دارد. ، ناگارند، حق نگهداری به تعداد ۸ نفر. ق ۸ نفر بها برکناری بنده عزیز نظر داد تا یا به نظر قاطع فدرالیست ها خدا حافظی کند.

مهرداد سراجی، احسان اصولی، بهرام رضاییان، احمدرضا براتی، میرشاد مجدی، شهره موسوی، طهمورث حیدری و خداداد افشاریان اعضای بند حاضر نشت برکناری رئیسی فدراسیون بود. بنده نز سر حضور دشت ولی چون ری گیری دربارا خداش بود حق با شماست.

اساس نام پاکت به مدت ساماه، فدراسیون فوتبال باید برگزار و موضوع برکناری خادم درنگ عزیز، نظر گادتا چاود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/