حمله موشکی به پایگاه ارتش ترکیه در عراق


بر مقدمه مطالعات جام جم تحت وبرسانه های عراقی اجتناب کرده اند شلیک سه موشک به پایگاه ارتش زلیکان در موصل عراق خبر دادند.

به آگاه دارایی ها مناسب، پایگاه زیلیکان در شمال عراق محل استقرار نیروهای ترکیه است.

ترکیه مدت‌هاست کدام ممکن است تمامیت ارضی شمال عراق را همراه خود ادعای مخالفت همراه خود پ‌ک‌ک نقض کرده است. ترکیه، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا، پ‌ک‌ک را کدام ممکن است ۳۵ سال است همراه خود مقامات آنکارا اختلاف دارد، شناخته شده به عنوان منصفانه گروه تروریستی می‌دانند.

آنکارا می گوید کدام ممکن است شبه نظامیان پ ک ک پاسخگو برای کشته شدن بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰۰۰ شهروند ترکیه اجتناب کرده اند جمله دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان هستند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری تعداد زیادی روستا {به دلیل} حمله ها ترکیه در شمال عراق تخلیه شده است.

ترکیه اجتناب کرده اند آوریل قبلی چندین عملیات ارتش را به بهانه نبرد همراه خود حزب کارمندان کردستان (PKK) در شمال عراق تحریک کردن کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی اجتناب کرده اند حمله بالقوه به جهان سنجار در غرب استان نینوا صحبت می تدریجی. این امر همراه خود پاسخ گروه های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش عراق مواجه شد.

تأمین: فارس

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/