حمله به عمق گرد و غبار عربستان در نتیجه شومینه بس شد


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی برمحمد البخیتی، یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای سیاسی جنبش انصارالله یمن در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود المیادین ذکر شد: حمله ها نیروهای یمنی در عمق گرد و غبار عربستان در نتیجه شومینه بس شد.

البخیتی ذکر شد: شومینه بس فرصتی برای کشورهای متجاوز برای تصور حساب های شخصی برای صلح ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه جانبه در یمن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائتلاف سعودی اجتناب کرده اند طریق گروه ملل تشکیل شدند. تصمیم ها یکپارچه خواهد کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه بس فرصتی ارزشمند برای بدست آوردن به صلحی ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره {خواهد بود}. وی افزود: ما نخواهیم کرد روی ثابت بودن کشورهای متجاوز حدس زدن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجدان آنها را بیدار کنیم، با این حال شومینه بس این بار همراه خود حمله ها فعلی مشخص است.

هانس گراندبرگ، فرستاده ویژه گروه ملل به یمن دیروز گفتن کرد کدام ممکن است طرف های مبارزه یمن بر اوج شومینه بس لحظه ای ۲ ماهه کدام ممکن است اجتناب کرده اند فردا اجرایی تبدیل می شود به هماهنگی رسیده اند. بر ایده این شومینه بس، طرف های متخاصم یمن موافقت کردند کدام ممکن است عملیات نیروی دریایی اثیری، زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند مرزهای یمن را متوقف کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کشتی های بنزین رسانی اجازه دریافت پذیرش در بندر حدیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرگیری پروازهای تجاری اجتناب کرده اند فرودگاه صنعا را دادند.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/