حمله به روسیه زمینه مذاکرات را تیره می تنبل


بر ایده بررسی ها جام جم تحت وبکرملین ادعا کرد کدام ممکن است حمله هلیکوپترهای اوکراینی به حداقل یک نفتکش در شهر مرزی بلگورود روسیه شرایط آسانی را برای شکسته نشده مذاکرات صلح تحمیل نکرده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه ذکر شد: «افسران هر کاری اجباری را برای ترتیب مجدد زنجیره تامین بنزین انجام می دهند به همان اندازه اجتناب کرده اند آسیب به ذخایر نشاط شهر بلگورود جلوگیری شود.

این مقدماتی بار اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن مبارزه اوکراین است کدام ممکن است نظامی اوکراین متهم به این سیستم ریزی برای حمله به گرد و غبار روسیه تبدیل می شود. کیف باقی مانده است به این اتهام پاسخ نماد نداده است.

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/