جنجال ویدیویی جدید بکهام را ببینیدبازدید: ۰

کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس در یک ویدیوی تبلیغاتی جدید در مورد قطر مورد حمله قرار گرفت که باعث شد سازمان عفو ​​بین الملل از دیوید بکهام به دلیل شرکت در تبلیغات قطری انتقاد کند.

بکهام یک قرارداد بحث برانگیز ۱۰ میلیون پوندی امضا کرده است تا چهره هیئت گردشگری این کشور در آستانه جام جهانی باشد، اما انتقادها به قطر مربوط می شود، با ادعای پیشرفت بسیار تبلیغ شده اش که بخشی از این تبلیغ است و زنان را هدف قرار می دهد. برای تحصیل یا ازدواج نیاز به اجازه است.