جلسه محاکمه مصطفی تاج زاده با حضور وی برگزار شد


وکیلی به نام پوربابایی نیز مانند تاج زاده پیش از این برای پذیرش وکالت متهم به بازداشتگاه اوین رفت.

تاج زاده به سه فقره از جمله تبانی علیه امنیت ملی متهم است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، صبح امروز جلسه رسیدگی به اتهامات مصطفی تاج زاده با سه اتهام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست قاضی سلواتی برگزار شد، نماینده دادستان کل کشور کیفرخواست ۳۶ صفحه ای متهمان را که حاوی مدارک متعددی از اقدامات تاج زاده علیه امنیت ملی بود قرائت کرد.

در کیفرخواست تاج زاده سه اتهام از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی با ذکر مصادیق مربوط به هر یک از اتهامات ذکر شده است.

رئیس دادگاه پس از قرائت کیفرخواست از متهم خواست به سوالات مطرح شده پاسخ دهد و با ذکر مصادیق و مستندات اتهامات وارده را توضیح دهد و از خود دفاع کند و تاج زاده پاسخگو نبود.

پس از آن قاضی سلواتی توضیحات متهم را مورد توجه قرار داد و تاج زاده از پاسخگویی به سوالات دادگاه خودداری کرد و آخرین فرصت دفاع را به وی داد و قرار شد رای گیری شود.

شایان ذکر است، وکیل آقای بربابایی که پیش از این وکالت تاج زاده را بر عهده داشت، برای پذیرش وکالت متهم به بازداشتگاه اوین رفت.

اخبار بیشتر و جزییات بیشتر از پرونده کیفرخواست مصطفی تاج زاده متعاقبا و در مراحل بعدی پرونده وی برابر قانون منتشر خواهد شد.