جلد دوم مجله جام، ۵ اوت ۱۴۰۱ (تصویر و PDF)


در شماره ۶۲۹۳ مجله جام، مقالات و گزارشاتی از جمله:

پرونده ای برای دوبله ایرانی در گفتگو با قدیمی ترین مدیران دوبلاژ و دوبله / گلوهای طلایی دنیای دوبله

جلد دوم را بخوانید و ببینید اینجا کلیک.

جام جم ویژه فرهنگ، هنر، جامعه و رسانه هر روز در ۸ صفحه منتشر می شود.