جشن تحریک کردن قرن استقلال همراه خود ۷ گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست سایپا {در خانه}


بر مقدمه بررسی ها جام جم وب مبتنی بررا انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات سطح منصفانه فوتبال ملت در سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید همراه خود برپایی هفته {بیست و سوم} تحریک کردن شد کدام ممکن است طی آن استقلال خوزستان همراه خود هفت گل شاهین بوشهر را شکست داد. خیبر خرم آباد به جذب می کند همراه خود قطعه طلا رضایت داد.

سایبا در پایین شخصی به خانم شهربابک باخت. او اجتناب کرده اند سد شهرداری آستارا تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمس آذر به پیروزی گرانبهایی بر جنوب فارس بازو کشف شد. مایس کرمان در فینال دیدار مقابل استقلال ملاثانی متوقف شد.

به این انجمن ملوان بندرانزلی (۵۰)، مایس کرمان (۴۷)، آرمان جوهر (۴۲)، خیبر خرم آباد (۳۹) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارس جنوبی جم (۳۵) نفرات پنجم جدول کلاس بندی هستند.

در انتهای جدول رایکا (۲۰)، تجهیزات ساختمانی (۱۰) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهین شهرداری بوشهر (۱۰) در رتبه های ۱۶ به همان اندازه ۱۸ قرار دارند.

نتایج مناسب تفریحی های این هفته به رئوس مطالب زیر است:

آرمان جوهر سیرجان منصفانه – رایکا بابل سوفار

داوران: علی سام – فرزاد شیرمردی – هارون چوپان زاده

هدف: علی وزیری سازنده (۵۰) تأثیر آرمان جوهر

شهرداری صفر همدان – قشقایی شیراز صفر

داوران: امیرسامان سلطانی – اصغر مالکی – مهران مصطفوی

مجموعه طلای ساوا منصفانه – خیبر خرم آباد منصفانه

داوران: حمید رنجبر – بهروز عالمی – محسن دوستان

گل ها: سلمان بحرانی (۴۸) برای بلوک طلایی / شهرام سالاری (۶ ضربه پنالتی) برای خیبر.

شمس آذر قزوین ۲ – پارس جنوبی جام منصفانه

داوران: حامد سیری – حامد تزبور – محمد الرعنا

گل ها: محمد بابی (۲۷) را انتخاب کنید و انتخاب کنید عباس العسکری (پنالتی ۴۰-) توسط شمس آذر / سامان نورمحمدی (۷۲) برای جنوب فارس.

سایپا تهران صفر – نحاس شهربابک ۲

داوران: رضا مرادی، محسن بابایی، حمیدرضا آذرانیاد

ماشین سازی تبریز صفر – ژنراتور ویستا تهران صفر

داوران: سعد فاوبیشا – هیمن نوربخش – ساسان مصری

ماشین سازی در نیمه اول منصفانه ضربه پنالتی را به ثمر رساند کدام ممکن است امیر شهیم آن را اجتناب کرده اند بازو داد.

بهار بندر انزلی ۲- شهرداری صفر آستارا

داور: وحید کاظمی، دانیال بشنده، امین اسکندری

گل ها: حمید کاظمی (۶۷) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارسلان تفضلی (۶۹) برای ملوان

مقوا زرشکی: بابک برگلامی (معلم) اجتناب کرده اند ملوان / دقیق سر خورد (سرمربی) اجتناب کرده اند شهرداری آستارا.

بازدید شاهین شهرداری بوشهر – استقلال خوزستان ۷

داور: ردا کریمی – مرتضی هوشیار – عدنان بیروی

گل ها: رضا مروانی (۵)، علی حمودی (۱۶)، اکبر افقی (۳ + ۴۵، ۱۰ + ۴۵، ۸۴)، بهروز مرطوب (۵۹) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمان نامفر (۸۰) استقلال.

استقلال ملاثانی صفر – میس کرمان صفر

داوران: میثم حیدری – احمد حقانی – رشید باردل

مقوا زرشکی: ابراهیم اشکیش (سرپرست فنی) اجتناب کرده اند استقلال ملاثانی

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/