جدول خرما فرصتی است برای سازماندهی دنیای درختان خرمانویسنده دکتر ابراهیم رضایی – نماینده مردم دشستان در شورای اسلامی

وجود بیش از شش میلیون نخیلات مثمر در استان نفت خیز بوشهر باعث شده است که صنعت خرما در کنار سایر منابع انرژی و صنایع دریایی نقش پررنگی در اقتصاد این منطقه از کشور داشته باشد.

با وجود این صنعت درآمدزا و اشتغال‌زا، در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مانند نوسانات شدید قیمت و کمبود آب مواجه بوده است که اثرات منفی بر تولید و ثبات بازار آن داشته است. هنوز اعلام نشده و قیمت کل پایین است. بله، اگر محصول خرما در پایتخت و سایر شهرها با قیمت بالاتری فروخته می شد، سود اصلی به جیب تاجر می رفت. بنابراین باغداران و نخل کاران از این بازار سودی نمی برند. بنابراین با اتفاق نظر و مشورت کارشناسان به این نتیجه رسیدیم که قبل از شروع فصل برداشت خرما باید طراحی و برنامه ریزی مناسبی داشت تا وضعیت بازار خرما در استان بوشهر بهبود یابد. . با اتخاذ تصمیم و اجرای به موقع اقدامات انجام شده به گونه ای که مانند سال گذشته نباشد. در قیمت خرما دچار رکود نشویم. در این راستا حذف واسطه یا کاهش نقش آنها در بازار خرما حائز اهمیت است زیرا برخی در فصل برداشت خرما در سال های گذشته و پس از گذشت چند ماه به خصوص در ماه خرما را با قیمت پایین خریداری و نگهداری می کردند. ماه رمضان به چند برابر قیمت فروخته شد، پس هم مردم و هم باغبان ضرر می کنند، تاجر تنها کسی است که صدها برابر سود می برد.

در همین راستا قیمت خرما موضوع اصلی برنامه زمان بندی تاریخ های ۲۲ مرداد ماه برگزار می شود. قیمت خرید و فروش خرما، بازار و تجارت آن در داخل و خارج از کشور در این جدول مورد بحث قرار خواهد گرفت. البته صنعت خرما با چالش های دیگری نیز مواجه است که به عنوان مثال جدی ترین و منشأ آن کمبود آب است. و موارد دیگری مانند نهاده های کشاورزی، کودها، سموم، بسته بندی، صنایع تبدیلی مربوط به این محصول، نگهداری خرما و مشکلات طرح تبدیل خرما همچنان پابرجاست، اما از آنجایی که در آستانه فصل برداشت هستیم، اولویت در جدول خرما قیمت این محصول آمده است، از تمامی عوامل و افراد دخیل در بخش خصوصی و دولتی در داخل کشور با توجه به مسائل تاریخی دعوت شده است تا بتوانیم با همفکری و مشورت به راه حل هایی در این زمینه برسیم. در همین راستا تعدادی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران سازمان توسعه تجارت، مدیران ارشد جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی به عنوان خریداران خرما و همچنین از شهرداری تهران در منطقه میادین میوه تربار شهرداری، سازمان اعتباربخشی وزارت دفاع، نمایندگانی از وزارت امور خارجه منطقه برای اقتصاد دعوت شدند تا با حضور مدیران مؤسسات معتمد استان در این رویداد مهم شرکت کنند. خوزستان، فارس، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس.