تیم مذاکره کننده ایران تا ساعاتی دیگر به تهران بازمی گردد


گزارش کردن جام جم آنلاینیک مقام وزارت امور خارجه در خصوص این دور از مذاکرات وین گفت: در چهار روز گذشته مذاکرات گسترده ای در مورد بسیاری از موضوعات باقی مانده انجام شده است تا ملاحظات و نگرانی های کشورمان برآورده شود. در این مذاکرات مواضع خود را با طرف های مقابل رد و بدل کردیم و پیشرفت نسبی در برخی مسائل حاصل شد.

این مقام وزارت امور خارجه افزود: با توجه به بحث هایی که در چهار روز گذشته صورت گرفت، امروز انریکه مورا در مورد برخی از موضوعات باقی مانده نظراتی را در اختیار طرفین قرار داد. پس از دریافت این ایده ها، پاسخ ها و ملاحظات اولیه خود را به آنها منتقل می کنیم، اما البته این شرایط نیاز به بررسی کامل دارد و ما نظرات و ملاحظات تکمیلی خود را به هماهنگ کننده و سایر طرف ها منتقل خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه اصل اساسی برای ما بدون تردید حفظ حقوق و منافع ملت ایران است، تصریح کرد: دستیابی به این حقوق و منافع، تضمین اجرای پایدار تعهدات طرف مقابل و جلوگیری از تکرار آن. رفتار غیرقانونی ایالات متحده نگرانی جدی تیم مذاکره کننده است.

این مقام وزارت امور خارجه افزود: پس از این دور مذاکرات، تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران تا ساعاتی دیگر به تهران بازمی گردد.

وی تصریح کرد: رایزنی ها و تماس ها با هماهنگ کننده و سایر طرف ها ادامه خواهد داشت.

منبع: مهر