تکمیل اثبات گزارش تصویری از خشم مردم تبریز از اغتشاشگران
نمازگزاران تبریزی امروز اقدامات اخیر اغتشاشگران را محکوم کردند. عسکر وحیدی الزعیم، «بزول مگه هزرخ، خامنه ای سربخ» و «جنگ بسیگی لیر جان – ایالت گان ور» اقدامات آشوبگران تخریب و ویرانی را محکوم کردند. وی خواستار خسارت به اموال عمومی شد و خواستار برخورد با اغتشاشگران و مخالفان شد.