توییتر اشکال عروس جوان بندرعباسی را رفع کرد


به گزارش جام جم تحت وب هرمزگان، عصر دیروز خوب وکیل دادگستری در توئیتی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه پرونده یکی اجتناب کرده اند موکلان شخصی را مطرح کرد.

به گزارش روابط نهایی دادگستری هرمزگان، وکیل قوه قضائیه ساعت شب قبلی همراه خود تخلیه توئیتی خطاب به حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه پرونده یکی اجتناب کرده اند موکلان شخصی را مطرح کرد. این وکیل دادگستری گفت: دختری ۳۰ ساله اجتناب کرده اند حدود ۲ هفته پیش قصد عروسی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} مسدود شدن مبانی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت پدرش اجتناب کرده اند ارائه دهندگان اجتماعی (محکومین پولی) در موقعیت به عروسی نیست. همراه خود این شرایط محل کار عروسی نمیتونه اجتناب کرده اند پدر اجازه بگیره!! او این پرونده را در رسانه ها محافظت داد.

ساعتی پس اجتناب کرده اند تخلیه این توییت، این وکیل دادگستری در توییت عکس گفتن کرد کدام ممکن است نیروی کار رسانه ای قوه قضائیه همراه خود وی تصمیم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول پیگیری موضوع را داده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سومین توییت وکیل مذکور، همراه خود نامه قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، اشکال این زن جوان رفع شد.

بر مقدمه این گزارش؛ نیروی کار رسانه ای قوه قضائیه به محض اطلاع اجتناب کرده اند اشکال این زن کودک هرمزگانی، موضوع همراه خود رئیس قاضی استان هرمزگان {در میان} گذاشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره سند احوال بندرعباس نیازمند درج شماره سراسری پدر شد. اجتناب کرده اند عروس مسدود.

علاوه بر این نامه ارسالی، مسئولان قضایی استانداری نیز همراه خود سند احوال بندرعباس تصمیم گرفتند به همان اندازه در اسرع وقت نسبت به تعمیر اشکال این خانوار اقدام کنند کدام ممکن است پیگیری ها حاکی اجتناب کرده اند تعمیر این اشکال است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای صبح دیروز در مونتاژ مشترک شورای برتر قضایی همراه خود شورای قضایی مناطق، انتخاب های پانزده گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ توسط کارگران قوه قضائیه را خاص کرده بود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/