توقیف ۳۳۰۰۰ خودروی تصادفات


بر مقدمه تجربیات جام جم اینترنتسردار سید تیمور حسینی جانشین پلیس راهفر ارتش در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در خصوص فینال وضعیت تردد محورهای مواصلاتی ملت تصدیق شد: در جاری حاضر همراه خود ملاحظه به بازگشت فعلی انواع زیادی اجتناب کرده اند مسافران نوروزی به مقاصد شخصی، در جاری حاضر همراه خود ملاحظه به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی ملت، انواع زیادی اجتناب کرده اند مسافران نوروزی به مکان تعطیلات شخصی بازگشته اند. زمان ها، بازدید کنندگان روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ای شاهد اکثر خیابان های دولتی هستیم.

سردار حسینی افزود: اصولاً خودروها در احاطه پارک ها، بوستان ها، حیاط پشتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوستان ها تردد می کنند. با این حال به طور معمول بازدید کنندگان شهرهای تکیه کن به کلان شهرها را می توان دوره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان توضیح دادن کرد.

جانشین پلیس راهور ناگا کدام ممکن است هم اکنون در اداره راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی محور هراز حضور دارد، در خصوص فینال وضعیت ترافیکی در محورهای شمالی ملت گفتن کرد: تردد در محورهای شمالی اجتناب کرده اند جمله خیابان چالوس، هراز، قزوین – رشت دوره ای است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز تاکنون هیچ اشکال خاصی گزارش نشده است. علاوه بر این تردد در محور چالوس هم اکنون در ۲ مسیر جریان دارد.

وی همراه خود ردیابی به افزایش ۵۰ درصدی تردد در خیابان های ملت اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی به همان اندازه دیروز نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی، اظهار داشت: خوشبختانه انواع قربانیان حوادث رانندگی ۲۳ سهم کاهش داشته است.

سردار حسینی در {پاسخ به} پرس و جو تولید دیگری خبرگزاری فارس مبنی بر برخورد پلیس راهور همراه خود رانندگان متخلف اظهار داشت: در اجرای قالب نوروزی ۳۳ هزار خودروی دارای تخلفات حادثه ساز اجرا شد. در همین راستا تعداد اندکی خودرو به مدت خوب ساعت توقیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو روانه منطقه پارکینگ شدند.

جانشین پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ناگا سرعت، سبقت غیرمجاز، انحراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت روی شانه خاکی را ردیابی ها زرشکی پلیس راه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رانندگان طرفدار کرد اجتناب کرده اند سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رعایت اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات رانندگی کنند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/