تورم ماهانه مسکن به نصف کاهش یافت


گزارش کردن جام جم آنلاینبر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، قیمت مسکن در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه قبل (تیرماه ۱۳۹۳) ۲.۸ درصد افزایش داشته است.

قیمت مسکن ۳۲.۶ درصد نسبت به مرداد ۱۴۰۰ افزایش یافت.

قیمت مسکن در دوازده ماه منتهی به مردادماه امسال نسبت به دوره قبل ۲۸.۸ درصد افزایش نشان داد.

در بخش اجاره مسکن، نرخ تورم ماهانه مردادماه نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد، نسبت به مردادماه سال گذشته ۳۲.۳ درصد و در دوازده ماه قبل از مردادماه امسال ۲۸.۶ درصد افزایش داشته است.