تورم در شهریور ۴۲.۱ درصد بود


گزارش کردن جام جم آنلاینمرکز آمار همانند ماه های گذشته نرخ تورم را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه که عبارت است از درصد تغییر میانگین تعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن، معادل ۴۲.۱ درصد بوده است. نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۱.۵ درصد و ۴۵.۳ درصد بوده و برای خانوارهای شهری ۰.۶ واحد درصد و خانوارهای روستایی ۰.۹ درصد افزایش داشته است.

کاهش ۲.۵ درصدی نرخ تورم

تورم نقطه‌ای که درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در شهریورماه امسال ۴۹.۷ درصد بوده است. این بدان معناست که خانوارهای کشور به طور متوسط ​​۷/۴۹ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه ای شهریور ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم نقطه ای گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» ۷۵.۴ درصد کاهش پنج واحد درصد و نرخ تورم نقطه ای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳۵.۴ درصد کاهش ۱.۵ درصدی بوده است.

بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری ۴۸.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد کاهش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی نیز ۵۶.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم ماهانه ۲.۲ درصد بود

نرخ تورم ماهانه درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ماه ۱۴۰۱ ۲.۲ درصد بوده که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

نرخ تورم ماهانه گروه‌های اصلی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۱ درصد و ۲.۲ درصد بوده است.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری ۲.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است.