تنها سیگنال ای کدام ممکن است بین را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرون تمایز قائل تبدیل می شود


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی براسبابک ها COVID-19 یک بار دیگر در بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاهای تولید دیگری در جاری {افزایش است}. واکسیناسیون خطر ابتلا به ویروس را به همان اندازه حدودی کاهش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم در اشخاص حقیقی واکسینه شده نسبتاً خفیف بود.

نتایج خوب بررسی آشکار شده در روزنامه Eurosurveillance Infectious Diseases and Epidemiology هشت علامت بی نظیر این بیماری را تعیین کرد.

این علائم عبارتند اجتناب کرده اند سرفه، آبریزش سوراخ بینی، خستگی، گلودرد، عوارض، دردهای عضلانی، تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عطسه، پس چگونه بین از گرفتن امیرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز قائل شویم؟

مشاوران بر این باورند کدام ممکن است قابل انجام است ۲ علامت هشدار دهنده اولین omicron را تعیین کرده باشند کدام ممکن است عبارتند اجتناب کرده اند سرگیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی.

این خستگی چیزی فراتر اجتناب کرده اند بافت خستگی همان قدیمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است برای ادغام کردن عوارض، هیکل درد {به دلیل} درد هر دو نقطه ضعف عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تاری دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بازو دادن تمایل به غذا باشد.

آفریقای جنوبی یکی اجتناب کرده اند اولین کشورهایی بود کدام ممکن است آمیکرون در نوامبر سال قبلی در آن تعیین شد. دکتر آنجلیک کوتزی، خوب دکتر شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس صفحه بحث پزشکی آفریقای جنوبی، اظهار داشت کدام ممکن است خستگی یکی اجتناب کرده اند علائم بی نظیر این بیماری در زمان تعیین بود.

تأمین: ایسنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/