تلاش قدرت و جناح های سیاسی برای کنترل بحران در عراقحسن هانی زاده در گفت و گو با جام جم آنلاین وی تاکید کرد: این اقدام باعث شد تا حامیان پرشور و بی انضباط مقتدی صدر بخشی از نهادهای مهم دولتی در منطقه سبز بغداد را اشغال کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شوند.

این کارشناس غرب آسیا با بیان اینکه انتظار می رفت مقتدی صدر در بیانیه استعفای خود از حامیان جنبش سورون بخواهد منطقه سبز بغداد را ترک کنند و از اعمال خشونت آمیز پرهیز کنند، گفت: متاسفانه این اتفاق نیفتاد. و اکنون آن حزب در نظر گرفته شده است. عوامل حزب منحله بعث عراق و دشمنان ملت عراق با نفوذ در صفوف حامیان مقتدی صدر در صدد تحمیل جنگ شیعی به ملت عراق هستند، از این رو سران جریان های سیاسی تلاش زیادی برای حل این مشکل دارند. این بحران از طریق گفتمان ملی

هانی زاده با اشاره به گزارش های موجود از آخرین تحولات عراق گفت: گزارش های دریافتی نشان می دهد که سران جریان های سیاسی و دولت عراق از حامیان مقتدی صدر خواسته اند شورای رهبری برای ارائه مطالبات واقعی خود و تحقق آن تشکیل دهند. . نتایج حاصل از هرگونه «پرهیز از اقدام خشونت آمیز».