تفاهم نامه همکاری اعضای شرکت های دانش و کارخانه نوآوری البرزگزارش کردن جام جم آنلاین البرز:

این مطلب را دکتر محمد نبیونی رئیس بنیاد نخبگان استانداری البرز در مراسم امضای تفاهم نامه بین بنیاد نخبگان و کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز اعلام کرد و گفت: مهمترین محور این امر است. تفاهم هم افزایی بین نهادها با هدف اجرای برنامه توانمندسازی نخبگان و مستعدان است.

در تفاهم نامه ای که بین بنیاد نخبگان استان البرز و کارخانه نوآوری و صنایع خلاق منعقد شد، برای حمایت از شکل گیری نخبگان و استعدادهای ارشد در کارخانه، برگزاری جلسات مشترک حمایتی، ارائه اولویت ها و نیازهای مشاوره ای نخبگان و استعدادها و معرفی نیروی کار با استعداد در دستور کار شرکت های مستعد در کارخانه به عنوان یک سرباز.

همکاری شرکت ها و گروه های مستقر در پروژه مراکز تحقیقاتی مسئله محور در قالب طرح های شهید احمدی روشن و طرح های کسب و کار دانش بنیان مانند طرح شهید رضوی از دیگر محورهای این تفاهم است. http://jamejamonline.ir