تعیین مجرم ردیف اول بیشتر سرطان ها روده عظیم


بر مقدمه تجربیات جام جم تحت وببیشتر سرطان ها روده شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها های قاتل اصلی {در سراسر} جهان اندیشه در مورد تبدیل می شود کدام ممکن است در دهه های فعلی انبساط شگفت انگیزی را تخصص کرده است.

بر مقدمه تحقیق جدید، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است این {به دلیل} بلعیدن بیش از حد قند در رژیم غذایی ما در دوران نوجوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوغ باشد.

خاص شده است کدام ممکن است زنانی کدام ممکن است نوشیدنی های شیرین بلعیدن می کنند اصولاً کشف نشده ابتلا به بیشتر سرطان ها روده عظیم در گذشته از پنجاه سالگی هستند.

نتایج علاوه بر این آرم می‌دهد کدام ممکن است بیشتر سرطان ها کولورکتال اولین در {افرادی که} معمولاً در سنین ۱۳ به همان اندازه ۱۸ سالگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بلوغ نوشیدنی‌های شیرین بلعیدن می‌کنند، شایع‌تر بود.

دکتر یین کائو، نویسنده ارشد این تحقیق ذکر شد: بیشتر سرطان ها روده عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکتوم در بزرگسالان جوان نسبتا غیر معمول است، با این حال این واقعیت کدام ممکن است در سه دهه قبلی شیوع این بیماری مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما دلیل برای آن را نمی دانیم. ملاحظه به سلامت نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب در پیشگیری اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها.

{به دلیل} افزایش بیشتر سرطان ها روده عظیم در سنین زیرین تر، معمولی سنی در تجزیه و تحلیل بیشتر سرطان ها کولورکتال اجتناب کرده اند ۷۲ سال به ۶۶ سال کاهش کشف شد. متأسفانه این بیشتر سرطان ها‌ها معمولاً باکلاس‌تر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصه‌های متفاوتی نسبت به بیشتر سرطان ها‌های اشخاص حقیقی مسن دارند.

این تحقیق آرم داد کدام ممکن است زنانی کدام ممکن است ۲ هر دو اصولاً اجتناب کرده اند نوشیدنی‌های شیرین شده همراه خود شکر (۲۳۰ میلی‌لیتر) در روز می‌نوشیدند، ۲ برابر زنانی کدام ممکن است در سن ۵۰ سالگی کمتر اجتناب کرده اند خوب وعده در هفته می‌نوشیدند، بودند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در معرض خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها روده عظیم قرار داشتند.

این داده ها آرم می دهد کدام ممکن است به ازای هر ۲۳۰ میلی لیتر افزایش، ۱۶ سهم افزایش خطر موجود است. به آموزش داده شده است محققان، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکامل جوانان در سنین ۱۳ به همان اندازه ۱۸ سالگی ترتیب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم غذایی ممکن است تاثیر قابل توجهی در این دوران روزی ظریف داشته باشد.

محققان هشدار می دهند کدام ممکن است هر وعده روزانه نوشیدنی های شیرین در سنین ۱۳ به همان اندازه ۱۸ سالگی همراه خود افزایش ۳۲ درصدی خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها کولورکتال نابهنگام شرح داده می شود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، نوشیدنی های شیرین همراه خود مشکلات وزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت نوع ۲ در کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان ارتباط مستقیم دارد.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است تأثیر نوشابه های شیرین بر افزایش میزان بیشتر سرطان ها روده عظیم در کودکان ناشناخته است، با این حال آمارها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است طی ۲ دهه قبلی بلعیدن نوشیدنی های شیرین شده همراه خود قند در جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی ۲۰ به همان اندازه ۳۴ ساله مرتفع است. از نزدیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری بروز بیشتر سرطان ها کولورکتال در بین کودکان مرتفع است.

دکتر کائو می‌گوید: «مصرف کننده سایر نوشیدنی‌ها، معادل شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپرسو همراه خود قند کمتر، همراه خود خطر کمتر ابتلا به بیشتر سرطان ها روده عظیم در بزرگسالان جوان شرح داده می شود، کدام ممکن است آرم می‌دهد نوشیدنی‌های با بیرون شیرینی امکان‌ی تمدید شده‌مدت بهتری هستند». بر مقدمه این داده‌ها، طرفدار می‌کنیم کدام ممکن است مردمان اجتناب کرده اند نوشیدنی‌های شیرین اجتناب کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از آن نوشیدنی‌های شیرین‌نشده معادل شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپرسو را انواع کنند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/