تعمیر ممنوعیت اجتناب کرده اند طریق چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال محدودیت در هراز


بر ایده تجربیات جام جم تحت وبسرهنگ احمد الشیرانی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگاران اظهار داشت: دقایقی پیش محدودیت های اعمال شده در بزرگراه جنوبی – شمالی محور کرج – چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه تهران – شمال برداشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد در همه مسیرها در حال وقوع است. همراه خود خبرگزاری دانشجویان ایران

رئیس وسط دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بازدید کنندگان پلیس راهور شکسته نشده داد: علاوه بر این محدودیت های ترافیکی در محور هراز اعمال شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد تمامی خودروها در محور جنوب به شمال محور هراز اجتناب کرده اند رودین به آمل {به دلیل} تردد بیش از حد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه تردد به همان اندازه اطلاع ثانوی.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/