تعداد دفعات تزریق واکسن کرونا در تقویت سیستم ایمنی موثر است


بر اساس گزارشات جام جم آنلاینتیمی از دانشگاه هنگ کنگ دریافتند که تزریق دوز سوم تقویت کننده برای جلوگیری از خستگی Omicron ضروری است.

اثربخشی واکسن‌های کووید ۱۹ به طور جداگانه نشان داده شده است، اما ایمنی حاصل از ترکیب واکسن‌ها به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر کاملاً مشخص نیست.

در این مطالعه، محققان ۵۳ مطالعه را با بیش از ۱۰۰ میلیون نفر تجزیه و تحلیل کردند. در مجموع، شرکت کنندگان ۲۴ مجموعه واکسن کووید ۱۹ را با استفاده از هفت واکسن مختلف mRNA و ناقل آدنوویروس دریافت کردند.

تیم دریافت که سه دوز از واکسن mRNA موثرترین (۹۶٪) در برابر عفونت غیر شدید Qovid 19 و موثرترین (۹۵٪) در کاهش بستری شدن در بیمارستان بود.

استفاده از یک تقویت کننده mRNA پس از دو دوز واکسن ناقل آدنوویروس ۸۸ درصد مؤثر بود.

پیتر پاک هنگ کنگ، نویسنده اصلی این مطالعه گفت: “ما نتیجه می گیریم که هر روش سه دوزی از یک واکسن منفرد یا ترکیبی از واکسن های مختلف باعث ایمنی بیشتر در تمام گروه های سنی نسبت به دو دوز از یک واکسن می شود.”

بر اساس این مطالعه، دریافت دوز سوم تقویت کننده mRNA به طور قابل توجهی محافظت بهتری را برای بیماران دچار نقص ایمنی نسبت به دو دوز ایجاد کرد.

نویسندگان مطالعه خاطرنشان می کنند که مشخص نیست که آیا سه دوز واکسن از مرگ ناشی از کووید ۱۹ محافظت می کند یا خیر.

به دلیل اطلاعات محدود در مطالعات، محققان نتوانستند فاصله زمانی ایده آل برای دوز اولیه تقویت کننده یا تکنیک های تقویت کننده را تخمین بزنند.

منبع: مهر