تصویر خریدار نقطه قرمز


گزارش کردن جام جم آنلاینناسا کاوشگر ۷۲۲ کیلوگرمی وویجر ۱ را در ۵ سپتامبر ۱۹۷۷ برای مطالعه سیارات مشتری، اورانوس و نپتون به فضا پرتاب کرد.

کاوشگر دوقلوی وویجر که در سال ۱۹۷۷ پرتاب شد، طولانی‌ترین ماموریت ناسا و تنها فضاپیمایی است که تا به حال فضای بین ستاره‌ای را کشف کرده است. پس از ۴۵ سال، وویجر ۱ و ۲ همچنان مشاهداتی را از دورترین مناطق فضا به ما ارائه می دهند.

تصویر خریدار نقطه قرمز

فضاپیمای وویجر ۱ در ژانویه و فوریه ۱۹۷۹ روی مشتری زوم کرد و صدها عکس از مشتری گرفت، از جمله این نمای نزدیک از ابرهای پیچیده شده در اطراف لکه قرمز بزرگ مشتری در زیر:

کاوشگرهای وویجر سیارات گازی و قمرهای آنها، میدان مغناطیسی و گرانش آنها، و محاسبه دقیق گرانش، و همچنین حلقه های زحل و اورانوس را بررسی کردند. یکی دیگر از ویژگی های این ماموریت، کشف ۲۴ ماهه سیارات گازی است.