تصویب بنگاه های ۶۴۰ میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان البرزگزارش کردن جام جم آنلاین البرز:

حسین بختیاری در نشست مشترک شرکت های فناور و دانش البرز با نمایندگان کرج، ایچترد و واردیس در شورای اسلامی افزود: این میزان تسهیلات اشتغالزایی بیش از دو هزار نفر را شامل می شود.

وی ادامه داد: راه اندازی مرکز خدمات تخصصی برای جذب سرمایه گذار و سرمایه گذار از اقدامات انجام شده در راستای پیشبرد اهداف کمیته البرز برای تسهیل و توسعه شرکت های دانش بنیان است.

بختیاری گفت: انعقاد دو قرارداد نوآوری برای شرکت های دانش بنیان و فناوری با صنایع و موسسات استان البرز از دیگر اقدامات در این زمینه است.

یادآور می شود: هم اکنون پارک علم و فناوری با هدف فعال سازی واحدهای نیمه فعال، اجرای نهضت احیا را در استانداری البرز آغاز کرده است.

بختیاری همچنین از تشکیل کارگروه تحریم کمک هزینه های جوانان به منظور حمایت مالی از پایان نامه های دانشگاهی در استان البرز برای حل چالش صنعت خبر داد.

همانطور که رئیس پارک علم و فناوری البرز در نشست شرکت های فناور و دانش بنیان مردم کرج، اشتر و واردیس در شورای اسلامی اظهار داشت: در حالی که امروز ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به واسطه فعالیت دانش بنیان داریم. شرکت ها و بخش خصوصی

وی بیان کرد: در سال تولید، دانش و اشتغال زایی باید از توان شرکت های دانش بنیان البرز هر چه بیشتر برای ایجاد اشتغال استفاده شود.

عباسی افزود: طرح دستیار فناوری نیز با همکاری دانشگاه خوارزمی، پژوهشگاه مواد و انرژی و دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی در استانداری البرز اجرا شد.