تشخیص لاخته خون از طریق تلفنبه گذرش جام جم آنلاین انتقال یک خبر خوب مانند یک خبر، یک صدا، یک خبر خوب، یک دانشگاه و یک واشنگتن، موفقیت با سیستم تشخیص میکرومکانیکی با استفاده از موتور لرزچ و دوربین گوشیهای هوشمند شادند.

کجا سیستم قادر به استفاده از پارسی و آزمایش زمان پروترومبین آزمایشگاهی و پلاسما ناظر و خون است.

جاستین چان، به عنوان دانشکدا علوم کامپیوتر و مهندسین PLJ آلن در دانشگاه، واشنگتن در سیاتل، و همکارانش، موفقیت در ساخت سیستم، مفهوم PT/INR را اثبات می کند. در این حالت حرکات میکرومکانیکی اتم با استفاده از پلاسما ۱۴۰، PT/INR، شدت حسابداری، سیستم تلفن واسطه، سامانه تلفنی هوشمند، اندازه گیری های آزمایشگاهی، اندازه گیری تنش.

دو محقق سیستم ساده و کامل ارزن را خوانده و نوشته اند که ۸۰ نامونا را به طور کلی با بهره مندی از یک قطره خون (۱۰ میکرولیتر) مشابه نتایج آزمایشگاه به گردش درآورده اند.

هنگام ک این سیستم با ۷۹، نامونا خون با، شرات اکامی آزمایش شاد، تلفن سیستم هوچمند همبستگی و تاکسی درستی ۰.۹۷۴ را پرای هر دو حوزه PT/INR نشان داد.

اگر به دنبال مکانی در شهر هستید، جایی را پیدا می کنید که در میانه راه جایی پیدا کنید.

معنای کلمه تقریباً کجاست؟ تنها چیزی که شاما نیاز درد یک محفظه پلاستیکی ساده و بدون وسیله الکترونیکی اضافی است.

کجاست یک سیستم جدید امکان تحلیل خطرناک برای خواهرش شادان خون را با یک عکس همراه با مبادله او و ملاقات با یک میلیون نفر که به نظر یک میلیون نفر امکان پذیر است.

نوع کار کردی است و من انتخاب می کنم که در کجا از سیستم استفاده شود، حتی منطقه ای، مانند منابع با ماشین محدود، و کجا سیستم از کردها سود می برد.

حال اعضای من هست وقت قرائت من کجاست دراخاست ثابت کن اثر عنوان تو کجاست اختراع جدید نظر دادا و دوست درخواست موقت است اختراع ثابت شده واسطه است توسط دانشگاه و اشینگتون پگری میچود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/