تسلیت به فن کوچولو برای دروازه بانبازدید: ۰

بوکاجونیورز موفق شد این دیدار را ۰-۱ به پایان برساند که جای تعجب نداشت اما عجیب بود که یکی از تماشاگران جوان پس از گل این تیم وارد ورزشگاه شد و به خوزه دروازه بان ازکیل آنسین اشاره کرد. روی زانو دوید.

او در این مرحله نتوانست خوب عمل کند و از بازکردن هدفش ناراحت بود اما این هوادار به سمت او دوید و زانو زد و او را در آغوش گرفت.

ویدئوی این صحنه بلافاصله در شبکه های اجتماعی مورد استقبال قرار گرفت و همه کاربران و حتی حاضران در ورزشگاه با دیدن این صحنه شوکه شدند.